- 14 nov, 2022

2 056 325 kr kronor till 31 ideella föreningar och ledarutbildningar

Den 12 oktober beslutade styrelsen vilka ansökningarna som beviljades projektmedel

Vi gick igenom de 67 inkomna ansökningarna och beslutade att bevilja totalt 2 056 325 kr kronor till 31 ideella föreningar i Sverige. Det är ett medianbeloppet på 65 900kr och ett medelvärde på 66 333 kronor. Det lägsta beviljade beloppet är 20 000 kronor och det högsta beloppet var 150 000 kronor.

Bidraget till dessa 31 föreningar möjliggör ledarutbildningar för unga ideella ledare i syfte att stärka den långsiktiga ledarförsörjningen samt höja kvaliteten på ledarskapet i ungdomsrörelsen i Sverige. Besked till samtliga ansökande har skickats ut.