- 26 mar, 2021

2 012 879 kronor till 38 ideella föreningar och ledarutbildningar

Den 18 mars beslutade styrelsen vilka av de 69 ansökningarna som beviljades

Vi gick igenom de 69 inkomna ansökningarna och beslutade att bevilja totalt 2 012 879 kronor till 38 ideella föreningar i Sverige. Det är ett medianbeloppet på 50 000kr och ett medelvärde på 52 971 kronor. Det lägsta beviljade beloppet är 5 000 kronor och det högsta beloppet var 150 000 kronor.

Bidraget till dessa 38 föreningar möjliggör ledarutbildningar för unga ideella ledare i syfte att stärka den långsiktiga ledarförsörjningen samt höja kvaliteten på ledarskapet i ungdomsrörelsen i Sverige. Besked till samtliga ansökande organisationer kommer skickas ut inom en vecka.