- 20 feb, 2023

156 föreningar har sökt ekonomiskt stöd

Vi har per 15 februari fått in 156 st ansökningar som syftar till att stödja, stärka och utveckla ideell ungdomsverksamhet genom ledarskapsutbildning.

Vi vill tacka alla ideella föreningar som skickat in en ansökan om ekonomiskt stöd till ledarskapsutbildningar. Totalsumman för alla ansökningar uppgår till 11 342 049 kr. Styrelsen sammanträder den 6 mars 2023, där tas beslut om vilka föreningar som beviljas ekonomiskt stöd. Beslut skickas därefter ut till föreningarna.

Vi arbetar just nu med att läsa alla ansökningar, mycket inspirerande!