- 19 feb, 2024

147 föreningar har sökt ekonomiskt stöd

Vi har per 15 februari fått in 147 st ansökningar som syftar till att stödja, stärka och utveckla ideell ungdomsverksamhet genom ledarskapsutbildning.

Vi vill tacka alla ideella föreningar som skickat in en ansökan om ekonomiskt stöd till ledarskapsutbildningar. Totalsumman för alla ansökningar uppgår till  12 876 434 kr. Lägst ansökt belopp är 1 000 kr och högst ansökt beloppet är 700 000 kr. Medelvärdet för ansökt belopp är 87 595 kronor.

Vi arbetar just nu med att läsa alla ansökningar, vilket är mycket givande.

Styrelsens beslut kommer skickas ut i slutet av mars.