- 04 jan, 2022

133 föreningar ansökte senast 15 september 2021 om ekonomiskt stöd

Den 15 oktober beslutade styrelsen vilka ansökningarna som beviljades

Av de 133 ansökningar beslutade styrelsen att bevilja totalt 2 219 640 kronor till 39 ideella föreningar i Sverige. Det innebär ett medianbeloppet på 52 000kr och ett medelvärde på 56 914 kronor. Det lägsta beviljade beloppet var 7300 kronor och det högsta beloppet var 150 500 kronor. Styrelsen vill tacka alla som skickat in en ansökan, det har varit en fröjd att läsa om alla initiativ runtom i landet. Snart öppnar 2022 års första ansökningsomgång. 

Utöver ansökningarna mottog vi också många nomineringar till årets ungdomsledarstipendiat. Med anledning av pandemin har vi flyttat fram den traditionsenliga stipendieutdelningen till våren 2022.