Vår innovativa metod

Bakgrund

Ledarskapslabbet tillämpar en innovativ metod som ska stärka ledarskapet i barn- och ungdomsorganisationer bortom invanda och traditionella arbetsformer. Ungdomsrörelsen har inte särskilt stora marginaler till att våga testa nya former av ledarskap. Det centrala i Ledarskapslabbet är att komma förbi första tanken samt experimentera och misslyckas snarare än att komma direkt till lösningarna. Vi ser att ständig reflektion, samskapande  och en trygg miljö krävs för att innovation ska uppstå.

Kort om metoden

Ledarskapslabbet är en läranderesa där utvalda och modiga barn- och ungdomsorganisationer får matchat stöd, utrymme och finansiering för att hitta nya innovativa lösningar på nutidens och framtidens ledarskapsutmaningar.  Metoden utgår från designtänk där organisationerna går från att identifiera utmaningar – göra protoyper, tester och utvärdera – för att sedan identifiera lärande och lösningar. I kombination med att en jobbar nära två andra barn- och ungdomsorganisationer och en matchad ledarskapsmentor. Varje utvald organisation utser en bestående labbgrupp på fyra personer.

Metoden består av sju steg, vilka är att:

 1. Identifiera nutidens och framtidens ledarskapsutmaningar inom er organisation
 2. Tillsammans med andra barn- och ungdomsorganisationer ta fram idéer på lösningar
 3. Ta fram prototyper – Testa – Utvärdera (om och om igen)
 4. Identifiera nya metoder och former för framtidens ledarskap
 5. Summera nya innovativa lösningar
 6. Omsätta lärdomarna och erfarenheterna i praktiken.

Ni får

Genom metodens steg kommer de utvalda barn- och ungdomsorganisationerna att få:

 • medverka på två laboratorium för att identifiera, experimentera och hitta lösningar på ledarskapsutmaningar,
 • samskapa i kluster med två andra organisationer som har liknande ledarskapsutmaningar,
 • en matchad ledarskapsmentor som en följer organisationens process i Ledarskapslabbet,
 • tillgång till forskare, konsulter och unga ledare som kan stödja organisationen,
 • få ett ekonomiskt grundbidrag för att kunna delta i Ledarskapslabbet,
 • söka löpande finansiering ur innovationspotten för att testa innovativa idéer på nya former av ledarskap,
 • verktyg för att sprida sina lärdomar till övriga civilsamhället och nya styrelser inom sin organisation,
 • möjlighet att omsätta de nyfunna lösningarna genom att ansöka om bidrag för treårigt projekt från Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond som stiftelsen stödjer med i framtagande.

Labbgruppen

 

En central del av vår innovativa metod är att ledarskapsprogrammet syftar till att stärka organisationers ledarskap och inte enbart enskilda ledare. Organisationer som vill delta i Ledarskapslabbet behöver utse en bestående labbgrupp på fyra ledare inom sin organisation som ska representera och förankra metoden i sin organisation. Labbgruppen ska vara med och driva arbetet under hela ledarskapsprogrammet.

Ledarskapslabbet obligatoriska delar för hela labbgruppen:

 • två laboratorium lunch till lunch (29-30 augusti samt januari 20-21 januari)
 • deltagande på minst tre digitala träffar á tre timmar med sitt organisationskluster varav en som en planerar och leder (datum bestäms av organisationerna)
 • digitala avstämningar á 30 minuter med sin ledarskapsmentor varannan vecka
 • medverkan på och planering inför lärandekonferens (heldag maj 2024)