Ansökan

Ansökan

Ansökningsperioden 3 april till och med den 30 april är avslutad.

Beslut om antagning av förening till programmet fattas av styrelsen för Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond på förslag från en antagningsgrupp. Om det bedöms lämpligt kan stiftelsen begära att deltagarna i labbgruppen deltar på en intervju med antagningsgruppen innan beslut om antagning fattas.

Antagna föreningar meddelas genom mail senast den 31 maj 2023. Styrelsens beslut kan inte överklagas