Vad vi gör och vad vi stöder

Stiftelsen delar årligen ut cirka 5 miljoner kronor till ungdomsorganisationer. Här kan du läsa mer om verksamhet vi som vi stödjer och om våra stipendiater.

Stipendiat - 08 Dec, 2011

2011 års Ernst Killanderstipendiat

Torbjörn Bergvall från Junis utsågs till 2011 års Ernst Killanderstipendiat

Till innehavare av Ernst Killanders stipendium för 2011 utsågs barn- och ungdomsledaren Torbjörn Bergvall, Lindesberg, sedan nästan 30 år aktiv i IOGT-NTO:s juniorförbund Junis, på lokalplan, distrikts- och nationell nivå.

Styrelsen gav följande motivering till sitt beslut:

”Torbjörn Bergvall är en sann eldsjäl och har med oförtröttligt engagemang uppmuntrat unga ledare och utvecklat särskilt lägermetodiken såväl lokalt som centralt. Tack vare hans förmedlande av erfarenheter, kreativa idéer och förmåga att entusiasmera har andra distrikt vågat sig på att genomföra sommarläger med äventyr, friluftsliv och ideologisk skolning kring främst demokrati och drogfrihet. Detta har i sin tur medfört förstärkt ledarutbildning och föreningssamverkan i IOGT-NTO:s Juniorförbund i Örebro distrikt. Vid Junis kongress sommaren 2011 valdes Torbjörn in i Junis förbundsstyrelse, vilket på intet sätt har minskat hans lokala engagemang.”

Stipendiet utgick med 40 000 kronor och delades ut vid en ceremoni i Karl XV-salen på Kungliga slottet.