Vad vi gör och vad vi stöder

Stiftelsen delar årligen ut cirka 5 miljoner kronor till ungdomsorganisationer. Här kan du läsa mer om verksamhet vi som vi stödjer och om våra stipendiater.

Nyheter - 01 Jun, 2016

Ny ansökningsperiod öppnad

Nu är ansökningsprogrammet öppnat för ansökningar som ska vara stiftelsen tillhanda senast den 15 september 2016. Välkommen med ansökan!

Nyheter - 10 Maj, 2016

Stiftelsens huvudmän höll årsmöte den 25 april 2016

Huvudmännens sextiosjätte årsmöte avhölls i Stensalen, Livrustkammaren, Kungliga Slottet den 25 april 2016.

Vid huvudmannamötet valdes bland annat nya styrelseledamöter och suppleanter för stiftelsen. Stiftelsens styrelse framgår av fliken – ”Om Stiftelsen”.

Efter årsmötet fick huvudmän och styrelse en guidad tur av Livrustkammarens pågående utställning, Dödens Teater.

Därefter framfördes en mycket intressant och uppskattad uppvisning av ungdomar från karateklubben Täby Tang Soo Do.

Årsmötet avslutades sedvanligt med en buffé i Stensalen, Livrustkammaren, Kungliga Slottet.

Årsmöteshandlingarna kan laddas ner genom att klicka på länken nedan.

Meddelanden för år 2015

Nyheter - 18 Mar, 2016

Beviljade stöd - ansökningar februari 2016

Styrelsen har nu fattat beslut om tilldelning av stöd.

Samtliga ansökningar inkomna till den 15 februari 2016, har nu styrelsen för Konung Gustaf V:s 90-årsfond gått igenom och tagit beslut om.

142 ansökningar har inkommit med ett totalt ansökningsbelopp om 9,9 mkr.

Av dessa har 39 organsationer fått ta del av 1,5 mkr som styrelsen beslutat att dela ut.

Information om beslutad fördelning har skickats ut via e-mail till samtliga sökande, både de som fått beviljade stöd och de som fått avslag.

1,5 mkr har fördelats till bla följande organisationer,

CISV
Förbundet Vi Unga
Hittarps IK
Bromma KFUM
Lyckå FF
Nordgu
4H
Youth For Understanding
Gotlands Idrottsförbund
Forum för familjevård
KRIK
Unga Örnar
Sveriges Ungdmsråd
Växjö Damfotbollsförening

Nyheter - 02 Jan, 2016

Ny ansökningsperiod

Senaste dag att ansöka om medel är 15 februari 2016

Konung Gustaf V:s 90-årsfond önskar En God Fortsättning på det nya året.

Meddelar härmed att ansökningsperioden nu är öppnad för ansökningar till den 15 februari 2016.

Välkommen med ansökan!