Vad vi gör och vad vi stöder

Stiftelsen delar årligen ut cirka 5 miljoner kronor till ungdomsorganisationer. Här kan du läsa mer om verksamhet vi som vi stödjer och om våra stipendiater.

Stipendiat - 12 Nov, 2012

2012 års Ernst Killanderstipendiater

Till Ernst Killandersstipendiater 2012 utsågs Erik Sillén från Scouterna och Claudien Tuyisabe, från Demokrati för Barns Framtid.

Styrelsen gav följande motiveringar till sina beslut:

Erik Sillén: ” Med sitt starka engagemang och sin förmåga att vara både visionär och strateg och att entusiasmera har Erik varit delaktig i att leda scoutrörelsen i Sverige på resan att bilda en ny riksorganisation som omsluter alla Sveriges scouter, vilkas ordförande han nu är. Erik är trygg i sitt ledarskap och förstår vikten av att se och bekräfta individen- Han är ett gott föredöme för ungdomar. Samtidigt med sin verksamhet på nationell nivå håller sitt engagemang levande för den lokala verksamheten och den enskilde scouten.”

Claudien Tuyisabe: ”Aktiv i Rädda Barnen och Röda Korset startade han 2010 Demokrati för Barns Framtid – DBF – för att bland annat möjliggöra utbyte mellan svenska och burundiska ungdomar. Med stor entusiasm och kreativitet och ett engagemang som vågar bryta gränser integrerar Claudien såväl nyanlända som svenska barn och förmedlar kunskap om demokrati och mänskliga rättigheter. Han är en god förebild för alla de barn och ungdomar för vilka han är en viktig del av vardagen.